U bent hier

Home

Fysiotherapie

kngf-logo

 

Algemeen

Therapeuten bij Fysiotherapie Valkenkamp staan ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister. De beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) stelt hoge eisen aan nascholing, gedragsregels en kwaliteit. Als men hieraan voldoet kan men ingeschreven worden in het kwaliteitsregister van de KNGF en mag men zich Registerfysiotherapeut noemen.
 

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo g

oed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

 

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt.

 

Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut:

de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut.

 

Bron: KNGF

 

 

Wat doet de fysiotherapeut in het algemeen.

Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken , zijn volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die alles afweet van "de mens in beweging", is de fysiotherapeut. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen, volg deze link, daar leest u er meer over.. Wat de fysiotherapeut doet, hoe de behandeling in zijn werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut. 
Voor wie is de fysiotherapeut? 
Jaarlijks gaan zo'n 1.5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures,klachten opgedaan tijdens het werk, een "verkeerde" beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken. Er kan sprake zijn van een zwelling, soms zijn er problemen met de ademhaling. Een fysiotherapeut onderzoekt dan de oorzaak en stelt een behandelplan op waarna de behandeling kan worden begonnen.
Wat doet een fysiotherapeut
Afhankelijk van de situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingstehuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandeling opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Wie al eens behandeld is, denkt al snel aan oefeningen doen en massage. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Vaak worden deze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn 't meest bij gebaat. In instellingen kan de fysiotherapeut bijdragen aan een zo kort mogelijke opnameduur. Verder is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wannneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.
Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht? 
Het is mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een direkte afspraak. U kunt ook met een klacht naar uw huisarts gaan. Die verwijst u zo nodig door naar een fysiotherapeut. Ook een specialist of een tandarts kunnen dat doen. De fysiotherapeut kan ook een consultatief onderzoek doen. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veelal onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft adviezen voor een eventuele vervolgbehandeling.